В периода 14.03-17.03.2022 ОУ,,Петко Р.Славейков“, Варна, участва в мобилност 3 по европейски проект Еразъм+ ,,Ние избираме здравето“.

Домакин: Гимназия ,,Мария Росетти“ Букурещ, Румъния.

Тема на мобилността: ”Компютърни игри и приложения за здравословен начин на живот“. Участие взеха всички училища-партньори от Италия, Румъния, Турция, Гърция и България. Учениците споделиха своите разработки и изследвания по темите: Компютърни игри мотивиращи движението – Xbox, Wii sports and yoga и др. Приложения на Android за здравословен начин на живот- MyFitnessPal, Calory Counter, Pedometer, HealthyMe и др. Танците- движение и забавление. Темата за здравословен начин на живот чрез технологии и компютърни игри е ключова в съвременната реалност. Учениците показаха своите познания и иновативни идеи, как да бъдем здрави и щастливи чрез правилен избор на игри и приложения; обогатиха културния си опит, споделиха и обмениха множество идеи за международно сътрудничество.