Първа награда на Фолклорна група „Славеи“, във Фолклорен фестивал „Фолклорен изгрев“-Варна, 21-23 април.