Добри практики


На 09.05.2024г. в ОУ „Петко Р. Славейков“ се проведе открит интердисциплинарен урок на тема „Футболна звезда“, на който специален гост бе един от най-успешните български футболисти – Димитър Бербатов.

Урокът бе представен от госпожа Бистра Йорданова – старши учител в начален етап, господин Свилен Колев – учител по ФВС и господин Петко Цанков – учител по ФВС с участието на учениците от IV Д клас.

След емоционално посрещане на официалният ни гост, много аплодисменти и овации, урокът започна с представяне на пътя на една футболна звезда или какво е нужно, за да се постигне световен успех в областта на спорта: знания за играта, талант и умения, физическа дееспособност и качества на характера.

В хода на урока учителите запознаха учениците с:

 • историята на футбола, като учениците попълваха работен лист, на който отбелязваха важните дати и събития;
 • правилата на играта, размерите на футболното игрище и основните нарушения. Учителите визуализираха на интерактивната дъска 3D сцени и анимации на футболно игрище от образователна платформа Mozaik. Децата имаха задача да намерят обиколката на футболния терен в сантиметри, както и лицето на наказателното поле;
 • ситуации на терена, при които съдията може да покаже жълт или червен картон на играч. С помощта на интерактивна образователна игра в платформа Genially учителите провериха наученото от децата. Димитър Бербатов насърчи учениците да се стараят да не допускат нарушения в техните спортни игри, като се придържат към „честната игра“;
 • как се е променяла футболната топка през годините. Интересна за децата се оказа задачата да преброят колко са петоъгълниците и шестоъгълниците, от които е образувана.

В края на часа ученикът Кристиян Спиридонов представи пред класа футболната кариера на Димитър Бербатов, както и неговите най-големи постижения в този спорт, а останалите деца показаха, че познават добре автобиографията на почетния гост, отговаряйки почти без грешка на въпросите от интерактивна игра в платформата Kahoot.

Най-вълнуващият момент от урока за деца, учители и гости бе обръщението на Димитър Бербатов, в което той сподели вълнението си от преживяното, благодарност от труда на учителите, старанието на учениците и от поканата да присъства за първи път в учебен час, посветен на любимия му спорт – футбол. Всеки ученик получи автограф за спомен и вярата, че мечтите наистина се сбъдват!


 


ОУ „Петко Р. Славейков“ е едно от петте училища-домакини в страната, избрано от Министерство на образованието и науката по програма „Училищни лаборатории за иновации“, част от НП „Иновации в действие“.

В рамките на „Лаборатория екология и зелена енергия“ приветствахме гости от десет училища в страната – партньори по програмата: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията, гр. Бургас, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново, ОУ “Елин Пелин”, гр. Пловдив, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик, ОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Велико Търново, СУ „Стефан Караджа“, гр. Каварна, ОУ “Васил Левски” гр. Разград, НПМГ „Акад. А. Чакалов“, гр. София

Училищната лаборатория е формирана за представяне и синтезиране на иновативен опит и генериране на развиващи идеи с крайни методически резултати – екологични образователни модели и ресурси, които могат да бъдат приложени на практика.

Тържественото откриване на Лаборатория „Екология и зелена енергия“ се проведе на 22.04.2024г. – Деня на Земята в зала „Пленарна“ – Община Варна. Присъстваха лично Министъра на образованието и науката, Началника на РУО-Варна, Кмета на град Варна, както и директори, заместник-директори и учители от училищата-партньори.

По време на откриването почетни гости, партньори, учители, родители и ученици от ОУ „Петко Р. Славейков“ наблюдаваха познавателна и образователна игра „Еколаб“, представена от Милена Янчева – главен учител и Паулина Ненчева – учител по математика и КМИТ с участието на ученици от седми клас.

На следващият ден гостите от училищата-партньори бяха посрещнати в ОУ „Петко Р. Славейков“, където имаха възможност да разгледат творчески експонати с екологична насоченост, изработени от ученици.

В Актова зала на училището беше представена открита интерактивна практика с ученици от първи клас – „Мисия Екоспасители“, водена от Пламена Великова – главен учител и Пламена Станева – старши учител в начален етап.

Последва иновативен проект „Здравословна градска среда за живот“, който се реализира под ръководството на Иванка Петрова – главен учител и с участието на ученици от пети клас. Съдействие оказаха експерт по биоразнообразие и орнитолог от Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“.

По-късно на същия ден нашата Лаборатория се пренесе в Института по океанология “Проф. Фритьоф Нансен” – БАН, където наблюдавахме изследователска работа на тема “Опазване на световните води”. Участниците се запознаха  с базата и изследванията, които се провеждат, насочени към разработването на стратегия за устойчиво развитие и управление на екосистемата на Черно море.

Третият ден по програмата на „Лаборатория за екология и зелена енергия“ се проведе на територията на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”.  Тема на дейността беше “Морска екология. Екология на космоса при природни и космически бедствия”. Дейностите се проведоха в най-големият на Балканския полуостров планетариум и център с морски компютърни симулатори. Участниците имаха възможност да посетят кораба “Св. св. Кирил и Методий”, отвел българската експедиция до Антарктида, като получиха информация за плаванията лично от капитана на кораба.

Денят завърши с беседа в Градински център “Мимоза” на тема “Растения-чистачи”. Партньорите участваха в засаждане на растения, пречистващи въздуха и отнесоха в своите училища част от природата във формата на цветна композиция.

В последния ден от „Лаборатория за екология и зелена енергия“ в Актова зала на ОУ „Петко Р. Славейков“ се проведе интердисциплинарен открит урок на тема „Екологика“, който беше представен от Бистра Йорданова – старши учител в начален етап и нейните ученици от четвърти клас. Гостите наблюдаваха и STEM експеримент „Почистване на петролен разлив“.

Последва лекция-демонстрация „Рециклиране на пластмаса“ с участието на гост-лектор и второкласници от училището.

Форумът завърши с рефлексия на наблюдаваните през последните дни практики и презентиране на дейностите в областта на екологията на училищата-партньори.

Дейностите и дискусиите в рамките на „Лаборатория за екология и зелена енергия“ имаха практическа насоченост, като се фокусираха върху иновативни методи, инструменти и технологии в образованието, както и развитието на екологични умения и ценности в учениците.

Проектите и дейностите в програмата, свързани с екология и зелена енергия, помагат на учениците да развият отговорност и осъзнаване на значимостта за опазването на околната среда.

Важно е да се осигури образователна среда, където учениците развиват компетентности и умения, необходими за разбиране на актуални екологични проблеми и търсенето на иновативни решения за тях.

Ще продължаваме да работим в партньорство за създаване на общност, която развива и внедрява новаторски образователни модели, свързани с опазване на околната среда и устойчив начин на живот.


 


На 24.04.2024г. се проведе открита педагогическа практика „ЕКОЛОГИКА“, обхващаща предметните области човекът и природата, час на класа и компютърно моделиране. В интердисциплинарния урок взеха участие четвъртокласници, водени от класният си ръководител – госпожа Бистра Йорданова, старши учител в начален етап.

На събитието присъстваха експерти от МОН и РУО-Варна, както и директори и учители от десет училища в страната – партньори по програма „Училищни лаборатории за иновации“ по НП „Иновации в действие“. Учениците демонстрираха:

 • познания в областта на екологията и опазването на околната среда;
 • знания за основните замърсители на въздуха, земята и водата;
 • умения за разделно събиране на отпадъци;
 • търсене на информация с помощта на изкуствения интелект – Chat-GPT;
 • дигитална грамотност, създавайки дигитални плакати на тема екология, като използваха приложението Copilot Designer, които след това разпечатаха на цветен принтер;

В края на урока се проведе STEM експеримент„Почистване на нефтен разлив“. Използвани бяха три метода, съобразени с реалните начини, които специалистите прилагат  при ликвидиране на разлив: изпомпване, механично отстраняване на замърсяването и почистване с дисперсант. Наблюденията, резултатите и изводите от проведения експеримент бяха описани в специален работен лист.


 


Учениците от пети клас на ОУ “Петко Р. Славейков” работиха по иновативен проект на тема “Здравословна градска среда за живот”.

Проектът се реализира под ръководството на госпожа Иванка Петрова – главен учител по география и икономика, и със съдействието на експерти от Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие”: Илиян Илиев – еколог и Ивайло Иванов – орнитолог и експерт по биоразнообразие.

Основната цел на инициативата е да запознаят учениците с актуалните екологични проблеми, пред които е изправена съвременната градска култура.

Определиха се шест показатели, чрез които петокласниците анализираха качеството на околната среда. Това са:

 • чистота на атмосферният въздух;
 • нивата на електромагнитните полета;
 • нивата шум;
 • Системата за сметосъбиране и сметоизвозване;
 • Зелената система;
 • Кварталът – дом за различни обитатели.

Резултатите от своите изследвания учениците представиха в открита практика пред нашите партньори от десет училища в страната по НП “Иновации в действие”, Модул 4 “Училищни лаборатории за иновации”.


 


От началото на учебната 2023/2024 година учениците от две паралелки в първи клас участват в иновативен проект „Екопрозорец“. Той е част от НП „Иновации в действие“, по направление “Екология и зелена енергия“.

На 23.04.2024г. първокласниците водени от госпожа Пламена Великова – главен учител в начален етап и госпожа Пламена Станева – старши учител в начален етап, представиха екологична игра със STEAM елементи – „Мисия Екоспасители“.

Гости на събитието бяха д-р Ирена Радева – началник на РУО-Варна, експерти от РУО-Варна, директори и учители от други десет училища в страната – партньори по програма „Училищни лаборатории за иновации“.

Малките екоспасители преминаха успешно през интересни предизвикателства по време на трите мисии, които изпълниха: „Ние знаем“, „Ние рециклираме“ и „Ние създаваме и спасяваме“. По време на емоционалния спектакъл те показаха екологична грамотност, въображение, креативност, умения за работа в екип. Засадиха растения, изработиха хранилки за птици от отпадъчни продукти, сътвориха макет на зелен град с LEGO, конструираха соларен автомобил, използваха програмата Paint, за да създадат прототип на еко кола, направиха арт дизайн на рокля от отпадъчен материал, сглобиха 3D пъзел на планетата Земя, разкриха своите театрални и музикални таланти, представиха модно ревю с костюми от отпадъчни материали. В края на „Мисия Екоспасители“ всички участници казаха клетвата на природозащитника.


 


По покана на РУО-Варна на 20.03.2024г., в деня на настъпване на астрономическата пролет и в навечерието на Световния ден на водата, в ОУ „Петко Р. Славейков“ се проведе открита педагогическа практика със STEAM елементи с участието на три от паралелките във втори класове.

Откритият урок водиха г-жа Милена Кирилова, г-жа Пламена Пеева и г-н Николай Пеев, а тема на урока беше „Да посрещнем пролетта с чисти мисли, чисто небе и чиста вода“.

Гости на откритата практика бяха д-р Ирена Радева – началник на РУО-Варна, г-жа Въчкова – старши експерт начално образование в РУО-Варна, както и много учители от Варна и областта.

В хода на урока бяха включени иновативни елементи – интегриране на знания от различни предметни области – Математика, Български език и литература, Изобразително изкуство и Музика представени с разнообразни практически дейности.

Учениците показаха, че могат да работят в екип, да уважават мнението на другите и сами да разпределят задачите помежду си.

Всеки екип имаше отделна задача, но всички дейности бяха подчинени на идеята учениците да разграничават природозащитните дейности на хората и дейностите с неблагоприятни последици върху околната среда.

Екипите конструираха пречиствателна станция за мръсна вода, драматизираха приказка, решаваха задачи, като в отговорите бяха закодирани послания за опазване на водата чиста.

Интерес предизвика срещата с еколог от Община Варна, който представи по атрактивен начин разделното събиране на отпадъците и инициира нова среща, в която учениците да покажат знанията си за опазване на околната среда.

Всички ученици от трите паралелки бяха включени в урока като създадоха мисловна карта за природата, представиха интересни факти за водата и рецитираха стихотворения, посветени на водата.„Среща с миналото, обич в настоящето, вълшебства в бъдещето“ е тема на интердисциплинарния урок, който се проведе на 19.01.2024г. във връзка с участие на училището ни по програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“.

Урокът водиха госпожа Кремена Георгиева – старши учител в начален етап и госпожа Кристияна Кунева – учител в група за целодневно обучение.

В навечерието на Бабинден учениците от втори клас поканиха своите баби, за да научат от извора как се е променил животът през годините, на какви игри са играели като малки и каква роля е имало училището в живота им.

По време на урока бабите споделиха вълнуващи истории от своето детство, житейски уроци и ценен опит.

Второкласниците задаваха въпроси и дискутираха, запознаха се с приказката „Старите хора“ от Ангел Каралийчев и участваха във викторина. Учениците, разделени на екипи сътвориха невероятни приключения и истории с карти на бъдещето за своите гостуващи баби.

Цялостното преживяване стимулира креативното мислене и социалните умения на децата, като в същото време е чудесен пример за взаимодействие между училище и семейство.


 


Поредна открита практика се реализира на 18.01.2024г. водена от госпожа Цанка Тодорова – старши учител по музика и госпожа Паулина Ненчева – учител по математика и информатика и с участието на ученици от седми клас.

Откритият урок се  проведе пред гости от партниращи училища по програма „Училища за пример“ на фондация “Заедно в час”. Темата на урока – “На концерт в световните оперни театри“ обединява учебните предмети музика, компютърно моделиране и информационни технологии и изобразително изкуство.

Учениците представиха групови проекти описващи пътувания до най-известните европейски оперни театри и обиколки на забележителности в съответните столици. В заданието учениците трябва да открият и пресметнат разходите във връзка с различните посещения – самолетни билети и такси за вход на музеи и други забележителности.

Представянето на темата се съпроводи с ръчно изработени афиши на спектакли и множество разнообразни интерактивни игри.


 


 

На 14.12.2023г. в Актова зала на училище ОУ „Петко Р. Славейков“ се проведе интерактивен урок по физика воден от госпожа Станимира Савова – старши учител в прогимназиален етап и с участието на ученици от седми клас.

Гости на урока бяха експертът по природни науки и екология от РУО-Варна – госпожа Йовкова, директорите на III ПМГ „Акад. Методий Попов“ – госпожа Ася Чилингирян и на ОУ „Петко Р. Славейков“ – госпожа Таня Петрова, както и учители по природни науки от област Варна.

Темата на урока – „Пестене и безопасно използване на електроенергията“, а мотото „Бъдещето на планетата е в нашите ръце”.

Учениците работиха на групи с различни проектни задачи. Търсеха информация по темата, анализираха, обобщиха и създадоха мултимедийни презентации, които представиха пред гостите и съучениците си, като демонстрираха:

 • усет за обосновано мислене;
 • развиване на екологично мислене и екологично съзнание;
 • провокиране на засилен интерес и отговорно отношение към алтернативните източници на енергия;
 • критично, социално и обществено мислене, ориентирано към бъдещето;
 • умения за работа в екип, диференциране на задачите, умения за излагане на проблеми и защитаване на теза.

В хода на урока бяха използвани мозъчна атака, умения за работа с падлет, интерактивна кръстословица, ролева игра, търсене на информация в интернет, прилагане на знания при пресмятане на задачи за пестене на енергия, работа в класруум и с електронен учебник, работен лист със задачи, видео към темата и други.

 


 


През месец октомври 2023 година беше проведен открит интегриран урок по Екология, обхващаш предметните области Човекът и природата, Час на класа, Компютърно моделиране и Английски език.

Творческият екип създал урока води госпожа Бистра Йорданова – старши учител в начален етап в сътрудничество с госпожа Паулина Ненчева – учител по математика и информатика и госпожа Милена Янчева – главен учител по английски език.

Урокът беше представен пред колеги от 6 държави, които бяха гости на Съюза на математиците в България за обмяна на опит по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Четвъртокласниците, с класен ръководител – госпожа Бистра Йорданова демонстрираха:

– познания в областта на екологията и опазването на околната среда;

– знания за основните замърсители на въздуха, земята и водата;

– умения за разделно събиране на отпадъци;

– търсене на информация с помощта на изкуствения интелект – Chat-GPT;

– дигитална грамотност, създавайки анимиран проект с повече от един обект в Scratch, в който диалогът на героите е на английски език.

В края на урока се проведе STEM експеримент – „Почистване на нефтен разлив“. Използвани бяха три метода, съобразени с реалните начини, които специалистите прилагат при ликвидиране на разлив:

 • изпомпване;
 • механично отстраняване на замърсяването;
 • почистване с дисперсант;

Наблюденията, резултатите и изводите от проведения експеримент бяха описани в специален работен лист, подготвен за целите на урока.


 


В началото на учебната 2023/2024 година, г­оспожа Павлина Арнаудова представи открит интегриран урок на тема „Геометрия от сапунени балони„. Учениците от трети клас показаха лидерски умения и умения за работа в екип.

Гости на урока бяха колеги от фондация „Заедно в час“ и част от училищната общност на ОУ „Петко Р. Славейков“.

Урокът предложи иновативен образователен подход за развиване на четивната грамотност с литературното произведение „Сапунени мехури“ по Светослав Минков и знания за геометричните фигури с мотивирано изследване. В процеса на експериментиране и в  обстановка на емоционално учене учениците отпечатаха цветни сапунени балончета върху картон А4 и приложиха модели за дизайн мислене в изучаването на геометрични фигури по математика.

В края на урока учениците бяха удовлетворени от добрите си постижения и възможността да приложат идеите си на практика с радостни игри със сапунени балони.


 


Открит урок с тематично заглавие „Часовник” беше представен от госпожа Живка Марина през месец ноевмри 2023 година пред гости по програма „Училища за пример“ и колеги от училищната общност.

Урокът предлага поглед върху времето и часовника чрез различните предметни направления, които изучават учениците в първи клас. Използвани бяха разнообразни методи на преподаване, електронни ресурси, стратегии за засилване на паметта, неформалната дуксусия, обсъждане с оценъчен аргумент и други по време на мероприятието.

Учениците работиха с ентусиазъм и проявяваха своето креативно мислене при словообразуване, участваха в творчески упражнения за съставяне на задачи по нагледна опора и математически запис.


 


Интердисциплинарен урок на тема „Сладоледена къща“ проведе госпожа Бистра Йорданова – старши учител в начален етап през месец май. Урокът включи няколко предметни направления – български език и литература, математика, човекът и природата, изобразително изкуство, технологии и предприемачество.

Гости на урока бяха колеги от училища от цялата страна, с които обменяме опит по национална програма „Иновации в действие“.

Госпожа Бистра Йорданова използва иновативни методи – работа в екип, симулация, учене чрез преживяване, интерактивна демонстрация и интерактивни тестове по време на открития урок.

В рамките на два учебни часа учениците разработиха стратегия за създаване и управление на сладоледена къща – заведение за производство и продажба на сладолед, като приложиха знания и умения, усвоени до трети клас. В края на урока имаха практическа задача за приготвяне на мелба, както и кутия-сладолед от цветен картон.

В края на това преживяване всички се насладиха заслужено на вкусен сладолед.


 


„С огъня шега не бива“ е проект на учениците от трети клас по инициатива на госпожа Бистра Йорданова. Проектът беше осъществен в часовете по български език и литература, час на класа, изобразително изкуство и компютърно моделиране.

Децата написаха свои творчески съчинения свързани с огъня, подготвиха рисунки на тема „Пожар“, обсъдиха възможни реакции при възникнала опасна ситуация и изработиха дигитални страници, които по-късно бяха претворени в изцяло авторска печатна книга.

На 30.05.2023г. в Актова зала на ОУ „Петко Р. Славейков“ се проведе официалното представяне на книгата „С огъня шега не бива“ пред училищната общност. Специален гост на събитието бе началника на Първа РСПБЗН – Варна, главен инспектор Петя Кюпова–Господинова. По нейна покана на следващия ден целият клас бе на посещение в Районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Децата имаха възможност да се запознаят с техническото оборудване на огнеборците и всичко необходимо за гасенето на пожар.

На 1 юни, специално за празника на детето, третокласниците получиха емоционална изненада от пожарникарите – меденки с декорации на тема „Пожар“.