Добри практики


През месец октомври 2023 година беше проведен открит интегриран урок по Екология, обхващаш предметните области Човекът и природата, Час на класа, Компютърно моделиране и Английски език.

Творческият екип създал урока води госпожа Бистра Йорданова – старши учител в начален етап в сътрудничество с госпожа Паулина Ненчева – учител по математика и информатика и госпожа Милена Янчева – главен учител по английски език.

Урокът беше представен пред колеги от 6 държави, които бяха гости на Съюза на математиците в България за обмяна на опит по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Четвъртокласниците, с класен ръководител – госпожа Бистра Йорданова демонстрираха:

– познания в областта на екологията и опазването на околната среда;

– знания за основните замърсители на въздуха, земята и водата;

– умения за разделно събиране на отпадъци;

– търсене на информация с помощта на изкуствения интелект – Chat-GPT;

– дигитална грамотност, създавайки анимиран проект с повече от един обект в Scratch, в който диалогът на героите е на английски език.

В края на урока се проведе STEM експеримент – „Почистване на нефтен разлив“. Използвани бяха три метода, съобразени с реалните начини, които специалистите прилагат при ликвидиране на разлив:

  • изпомпване;
  • механично отстраняване на замърсяването;
  • почистване с дисперсант;

 Наблюденията, резултатите и изводите от проведения експеримент бяха описани в специален работен лист, подготвен за целите на урока.


 


В началото на учебната 2023/2024 година, г­оспожа Павлина Арнаудова представи открит интегриран урок на тема „Геометрия от сапунени балони“. Учениците от трети клас показаха лидерски умения и умения за работа в екип.

Гости на урока бяха колеги от фондация „Заедно в час“ и част от училищната общност на ОУ „Петко Р. Славейков“.

Урокът предложи иновативен образователен подход за развиване на четивната грамотност с литературното произведение „Сапунени мехури“ по Светослав Минков и знания за геометричните фигури с мотивирано изследване. В процеса на експериментиране и в  обстановка на емоционално учене учениците отпечатаха цветни сапунени балончета върху картон А4 и приложиха модели за дизайн мислене в изучаването на геометрични фигури по математика.

В края на урока учениците бяха удовлетворени от добрите си постижения и възможността да приложат идеите си на практика с радостни игри със сапунени балони.


 


Открит урок с тематично заглавие „Часовник” беше представен от госпожа Живка Марина през месец ноевмри 2023 година пред гости по програма „Училища за пример“ и колеги от училищната общност.

Урокът предлага поглед върху времето и часовника чрез различните предметни направления, които изучават учениците в първи клас. Използвани бяха разнообразни методи на преподаване, електронни ресурси, стратегии за засилване на паметта, неформалната дуксусия, обсъждане с оценъчен аргумент и други по време на мероприятието.

Учениците работиха с ентусиазъм и проявяваха своето креативно мислене при словообразуване, участваха в творчески упражнения за съставяне на задачи по нагледна опора и математически запис.


 


Интердисциплинарен урок на тема „Сладоледена къща“ проведе госпожа Бистра Йорданова – старши учител в начален етап през месец май. Урокът включи няколко предметни направления – български език и литература, математика, човекът и природата, изобразително изкуство, технологии и предприемачество.

Гости на урока бяха колеги от училища от цялата страна, с които обменяме опит по национална програма „Иновации в действие“.

Госпожа Бистра Йорданова използва иновативни методи – работа в екип, симулация, учене чрез преживяване, интерактивна демонстрация и интерактивни тестове по време на открития урок.

В рамките на два учебни часа учениците разработиха стратегия за създаване и управление на сладоледена къща – заведение за производство и продажба на сладолед, като приложиха знания и умения, усвоени до трети клас. В края на урока имаха практическа задача за приготвяне на мелба, както и кутия-сладолед от цветен картон.

В края на това преживяване всички се насладиха заслужено на вкусен сладолед.


 


„С огъня шега не бива“ е проект на учениците от трети клас по инициатива на госпожа Бистра Йорданова. Проектът беше осъществен в часовете по български език и литература, час на класа, изобразително изкуство и компютърно моделиране.

Децата написаха свои творчески съчинения свързани с огъня, подготвиха рисунки на тема „Пожар“, обсъдиха възможни реакции при възникнала опасна ситуация и изработиха дигитални страници, които по-късно бяха претворени в изцяло авторска печатна книга.

На 30.05.2023г. в Актова зала на ОУ „Петко Р. Славейков“ се проведе официалното представяне на книгата „С огъня шега не бива“ пред училищната общност. Специален гост на събитието бе началника на Първа РСПБЗН – Варна, главен инспектор Петя Кюпова–Господинова. По нейна покана на следващия ден целият клас бе на посещение в Районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Децата имаха възможност да се запознаят с техническото оборудване на огнеборците и всичко необходимо за гасенето на пожар.

На 1 юни, специално за празника на детето, третокласниците получиха емоционална изненада от пожарникарите – меденки с декорации на тема „Пожар“.