Родителската среща за учениците от първи клас за учебната 2023 – 2024г. ще се проведе на 28.06.2023 г. от 17:00 ч. в Актова зала.