Уважаеми родители,

Родителската среща за учениците от ПЪРВИ клас за учебната 2023 – 2024 година ще се проведе на 07.09.2023 г. от 17:30ч. по класни стаи.

Родителската среща за учениците от ПЕТИ клас за учебната 2023 – 2024 година ще се проведе на 12.09.2023 г. от 17:30ч. по класни стаи.