Уважаеми родители,

Родителската среща за учениците от ВТОРИ клас – паралелки: а, б, в, г, д  за учебната 2023 – 2024 година ще се проведе на 12.09.2023 г. от 17:30ч. по класни стаи.

Родителската среща за учениците от ВТОРИ клас – паралелка: е   за учебната 2023 – 2024 година ще се проведе на 12.09.2023 г. от 17:00ч.  в класната стая.