Родителска среща 5 клас

Родителската среща за пети клас ще се проведе на 13.09.2021г. от 17:30 ч.

Място на провеждане: класни стаи.

Списъците на учениците по паралелки и номерата на класните стаи ще бъдат публикувани на 10.09.2021 г. (петък) след 16:00 часа.