Списък на участниците в математическия турнир „Иван Салабашев“ и Коледно математическо състезание, които ще бъдат наградени с медал и грамота.

Допълнително ще бъде публикувана информация за мястото, деня и часа на награждаването.
От организаторите