Списъците на учениците по паралелки

Списъците на учениците по паралелки и номерата на класните стаи ще бъдат изнесени на 10.09.2021 год. (петък) след 16:00 часа на информационното табло в училището.