Група ученици от „ОУ Петко Р. Славейков“, гр. Варна взеха  участие в дейности по проект на Община Белослав „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“. Учениците посетиха мобилната рециклираща работилница в общинския център ”Precious plastic“-Белослав, където им беше представена демонстрация при рециклирането на пластмасови отпадъци и превръщането им в полезни предмети.

Групата имаше възможността да се запознае от първо лице с функциалността на специализираното технологично оборудване за рециклиране на определен вид пластмасови отпадъци и взе участие в обучение на тема „Основи на пластмасите“.

Децата  се запознаха с правилата за разделно събиране на отпадъци, ползите от рециклирането и компостирането. Основната ни цел е с общи усилия да подобрим заобикалящата ни среда и възпитаме децата в грижа за природата. Да  ангажираме учениците и техните семейства да събират отпадъците си разделно и да покажем как отпадъкът от пластмаса може да се превърне в полезен материал за бита.

Децата участваха активно и с голям интерес в обучението, което е част от Академия за „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“.

Участниците получиха грамоти и нови знания за рециклирането.

Следващите интересни обекти, които посетихме с учебна и възпитателна цел бяха Музея на стъклото и подводница „Слава“.

Децата се ,,потопиха‘‘ в загадъчния свят на подводниците и с огромно вълнение разгледаха ,,Слава‘‘. Научиха много любопитни факти за екипажа, начина на плаване и живота в този вид специализиран плавателен съд.

Музеят на стъклото също донесе усмивки. Залата беше изпълнена със заслужени аплодисменти по време на демонстарцията на стъклени фигурки – бонбон, лебед, балон и др. Децата бяха очаровани от красотата, която може да бъде създадена от стъкло.

Създадохме си чудесни спомени и много положителни емоции!