ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

На 8.11.2020 г. се проведе национално състезание по информатика
и ИТ Бобър.
От 164 участници нашите ученици заеха
20 място Стефан Филчев -112 точки
48 място Калоян Аспарухов -100 точки.