ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

През месец октомври по време на 48-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема: „Ядрената
физика и енергетика в образованието по физика” бяха връчени
наградите на ученици за есе по физика на тема „Бележити български
физици”. Наградени бяха трима наши ученици:
І-ВО МЯСТО: ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА – 7е КЛ.; ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ВАРНА;
„Приноси на българските физици в областта на ядрената физика и ядрената
енергетика“; научен ръководител: Станимирка Савова
II-РО МЯСТО: БОЖАНА ХРИСТОВА – 7 д КЛ.; ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ВАРНА;
„Открития, направени от български физици“; научен ръководител: Станимира
Савова
III-ТО МЯСТО: ТЕОДОР МИХОВ – 7 дКЛ.; ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ВАРНА; ОУ „П.
Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ВАРНА; „Открития, направени от български физици”; научен
ръководител: Станимира Савова