На 25.03.2022г. общността на ОУ „Петко Р. Славейков“ официално ще отбележи 30-тата годишнина от създаването си като образователна институция.

Екипът на ОУ „Петко Р. Славейков“ е високо ценен сред училищната общност в града. Традиционно високи са резултатите на нашите ученици на национално външно оценяване, олимпиади, състезания и конкурси.

От 2017 година ОУ „Петко Р. Славейков“ е иновативно училище с учители, разчитащи на опита, но и отворени към прилагането на съвременни образователни технологии.

Благодарност на целият колектив за професионализма, на родителите – за отговорното отношение и сътрудничество, както и на всички съмишленици в общата ни цел да изградим бъдещо поколение от образовани, можещи и подготвени за живота личности.