ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Новини и съобщения

Обучение от разстояние на 01-02.04.2021 год.

Уважаеми родители,  съгласно Заповед на МОН РД 09-798/31.03.2021 г. обучението на учениците от 1. до 7. клас за периода 01- 02.04.2021 г. ще се организира от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ.

За децата в предучилищните групи педагогическото взаимодействие ще се осъществява също от разстояние в електронна среда.

Графикът за обучение остава непроменен.

Заповедта може да видите ТУК

График на часовете може да видите ТУК

Прочети още...

Окончателни рeзултати от Националното състезание „Европейско кенгуру“

Резултати I клас по училища

Резултати II клас по училища

Резултати III клас по училища

Резултати IV клас по училища

Класиране финал

Прочети още...

Заповед РД – 07/750

  • Да бъдат изпълнени предписанията на РЗИ за преустановяване на учебно-възпитателния процес в ОУ „Петко Р. Славейков“ – Варна за учениците от 6. и 7. клас, в периода  от 15.03.2021г. до 26.03.2021г. включително.
  • За учениците от 5.клас остава в сила Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването за неприсъствени учебни часове до 17.03.2021г.

От 18.03.2021г. до 26.03.2021г. учениците от 5.клас се обучават в присъствени учебни часове.

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Прочети още...