ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Новини и съобщения

Уважаеми родители,


От 16.03.2020 г. стартира обучение от разстояние. Започна прилагането на нови иновативни похвати и Вие ни подкрепихте. Тествахме различен дизайн на урока, окуражихме учениците. Развиха се нови форми на общуване, на опознаване, на близост.
Доказахме, че можем заедно. Осигурихте възможност децата Ви да усвояват учебното съдържание, да придобиват нови знания. Педагогическата колегия умее да поддържа фокуса върху ученика. Проектно базираното обучение дава възможност за дългосрочна промяна.
Благодаря Ви за начина, по който изискванията се спазват и за всички , стоплящи сърцето примери на взаимна помощ!
Нели Павлова

Прочети още...

Психологическа и образователна подкрепа в ОУ „Петко Р. Славейков“

Уважаеми ученици и родители,
Това е линк към групата за психологическа и образователна подкрепа, подпомагане на кариерното развитие, ученически проектни дейности и ученическо самоуправление.
https://www.facebook.com/groups/245608829950317/
Екип на ОУ „Петко Р. Славейков“

Прочети още...

Психологичeска подкрепа за ученици, родители и педагогически специалисти

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, ОУ „Петко
Р. Славейков“ осигурява психологичeска подкрепа за ученици, родители и педагогически специалисти чрез онлайн платформи – Facebook, Viber или телефонен разговор.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с
психолозите при спазване на принципите за доброволност и дискретност.
Въпроси могат да бъдат изпращани и по електронна поща.
Виолина Великова – всеки работен ден от 13.30 до 15.30 часа
e-mail: violina.velikova@slaveykov.net
тел: 0878 91 32 42
Сияна Смилкова – всеки работен ден /от 30 март/ от 15.30 до 17.30 часа
e-mail: siana.smilkova@slaveykov.net
тел: 0886 55 95 89

Прочети още...

График на комуникация

Процесът на комуникация по електронен път между ученици и педагогически специалисти ще се осъществява по следния график съгласно седмичното разписание:

За ПГ и начален етап:

1 час: 8:30 – 8:50

2 час: 9:00 – 9:20

3 час: 9:30 – 9:50

4 час: 10:00 – 10:20

5 час: 10:30 – 10:50

6 час: 11:00 – 11:20

За прогимназиален етап:

1 час: 8:30 – 9:00

2 час: 9:10 – 9:40

3 час: 9:50 – 10:20

4 час: 10:40 – 11:10

5 час: 11:20 – 11:50

6 час: 12:00 – 12:30

7 час: 12:40 – 13:10

Прочети още...

Обръщение на РУО

Регионално управление на образованието в град Варна уведомява, че във връзка с обявеното извънредно положение в Република България със заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-124/13.03.2020 година, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, от 16.03.2020 година във всички образователни институции в област Варна учебните занятия се прекратяват.
От понеделник във всички училища започват занятия в електронна среда.
Уважаеми ученици,
Времето, извън класните стаи не трябва да снижава образователната Ви активност и мотивираност. Наложително е да продължите да работите от вкъщи, по инструкции и задачи на учителите си, да продължавате да създавате нови умения и да развивате знанието си, активно да участвате в образованието си – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви подават по електронен път. Поддържайте активността си, като се упражнявате върху вече преподадените уроци. Търсете нови източници на информация и я вграждайте в собствената си компетентност, под ръководството на учителите си.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Бъдете дисциплинирани и отговорни! Към себе си, близките си и към обществото!
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. Бъдете партньори на учителите! Работете екипно в името на израстването на децата си – физическо, личностно, гражданско.
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви да въведем иновациите си в действие; да използваме създалата се сложна ситуация, като приложим педагогическите си знания и умения и приведем работата си към дигиталното общуване с учениците и не допуснем пропуски в подготовката им и снижаване на образователни резултати; да направим голяма крачка към образование в дигитална среда:
●да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
● да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
● да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
● да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
●да проявим обществена отговорност, солидарност и взаимопомощ – работете в електронните платформи, споделяйте електронни ресурси, проявете креативност при организирането на електронно обучение, свързвайте се помежду си, оказвайте си взаимопомощ. Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!

Прочети още...

Дистанционно възобновяване на учебните занятия

Уважаеми ученици и родители,
ОУ  „Петко Р. Славейков “ въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват инструментите на дигиталната платформа  Shkolo.bg, въведената в училище облачна технология, използване на електронно четими учебници на различните издателства, комуникация чрез електронната поща на училището, в частност използване на електронни образователни платформи за обучение – MozaBook, Google classroom, Khan academy, Уча се.Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация.

Желая Ви здраве! Заедно ще се справим!

Нели Павлова

Директор

Прочети още...