Награждаване на участници във Великденско математическо състезание, Европейско кенгуру и Преглед на знанията по математика

Награждаване на участници във Великденско математическо състезание, Европейско кенгуру и Преглед на знанията по математика

Уважаеми ученици и родители,

на 10 юни 2024 г. от 14:00 ч. в ОУ „Петко Р. Славейков“ ще се проведе награждаването на участниците в:

Списъците с наградените ученици ще се публикуват и на сайта на СМБ-Варна до 30.05.2024 г..

Александра Нанева от 3 клас е Републиканска шампионка по шахмат

Александра Нанева от 3 клас е Републиканска шампионка по шахмат

В периода 17-19 май 2024г. в град Сливен се проведе Държавно първенство по шахмат,
на което третокласничката Александра Нанева от ОУ „Петко Р. Славейков“
отново завоюва републиканска титла при момичета до 10г.
НВО 7 клас – 2024г.

НВО 7 клас – 2024г.

НВО 7 клас – 2024г.

Български език и литература – 19 юни 2024г.

Математика – 21 юни 2024г.

Начало: 9:00 часа

Уважаеми ученици и родители,

на началната страница на сайта на РУО-Варна са публикувани препратки към информацията за провеждане на НВО 7 клас и дейностите по реализиране на държавен план-прием за учебната 2024/2025г. Информацията ще се публикува периодично, с цел  да получавате навременна и актуална информация.

На 22.05.2024 г. и 23.05.2024 г. за информиране на родителите и учениците от РУО-Варна е организирана допълнителна информационна среща, както следва:

За родители с възможности за участие в срещата на 22.05.2024 г. от 17:00ч. до 18:00ч. /приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNlMzliYmEtOTAxOC00ODM1LWJkODYtMzI3NTY3OGVmZWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d

За родители с възможности за участие в срещата на 23.05.2024 г. от 17:00ч. до 18:00ч. /приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkyZDk5OWQtNmIzOC00OWYyLWFlOTMtMjBmOTFiMGU3YjUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oi

Директорът на ОУ „Петко Р. Славейков“ отличен с награда „Св. Иван Рилски“ на Министертво на образованието и науката

Директорът на ОУ „Петко Р. Славейков“ отличен с награда „Св. Иван Рилски“ на Министертво на образованието и науката

Таня Петрова  – директор на Основно училище „Петко Р. Славейков“ е един от петимата директори на училища в цялата страна, които получиха награда „Св. Иван Рилски“ на Министерството на образованието и науката на официална церемония в Рилския манастир. Изключително признание за постигнатите високи резултати в професионалната дейност на ръководители на образователни институции.

„Призванието ви е възвишено, трудно и благородно, но още по-голяма е отговорността. От вас зависи нивото на образованието, желанието на учениците да учат културата и ценностите, които се възпитават, както и добрите резултати в учението. Промяната на образованието започва от директорите“, каза заместник-министърът на образованието и науката  Емилия Лазарова, която връчи тазгодишните призове. Тя посочи, че с труда, иновативността и лидерството си отличените училищни ръководители доказват, че образователната система има професионално подготвени личности с много качества и компетентности.

По думите на заместник-министър Лазарова отличените директори създават модерна образователна среда и приобщават родителите към училищния живот, а успехите, които постигат ръководените от тях училища, дават много поводи за гордост. „Вашите ученици постигат високи резултати в образователния процес. Екипите Ви работят целенасочено за формиране на умения и компетентности, свързани с динамиката на днешния ден, с професията на бъдещето. Реализирате училищни политики за иновации и за  трансформации“, заяви заместник-министърът.

Великденско математическо състезание 2024г. – окончателни резултати

Великденско математическо състезание 2024г. – окончателни резултати

На 27 април 2024г. се проведе Великденско математическо състезание за ученици от I до X клас.

Традиционно състезанието беше организирано и проведено в ОУ „Петко Р. Славейков” в партньорство със СМБ-Варна.

ОКОНЧАТЕЛНИ резултати от състезанието – тук

Информация относно награждаването очаквайте на уебсайта на СМБ-Варна – тук