проект Еразъм+ ,,Ние избираме здравето“

проект Еразъм+ ,,Ние избираме здравето“

В периода 03.04-07.04.2022 ОУ ,,Петко Р. Славейков“, Варна, участва в мобилност 4 по европейски проект Еразъм+ ,,Ние избираме здравето“.

Домакин: SULTANTEPE  PROF. DR. CEMIL TASCIOGLU ORTAOKULU Истанбул, Турция.

Тема на мобилността:”7ми Април – Световен ден на здравето“.

Участие взеха всички училища-партньори от Италия, Румъния, Турция, Гърция и България. Учениците споделиха своите разработки и изследвания по темите: Здравословен начин на живот; Спортът е здраве; Отбелязване на Световния ден на здравето по света. Темата за здравословен начин на живот е основна за съвременния свят. Учениците показаха своите познания и спортни идеи, как да бъдем здрави и щастливи чрез  правилен хранителен режим, здравословни навици и движение; обогатиха културния си опит, споделиха и обмениха множество идеи, намериха нови приятели и съмишленици.

30-та годишнина на ОУ „Петко Р. Славейков“

30-та годишнина на ОУ „Петко Р. Славейков“

С прекрасен концерт, ОУ „Петко Рачев Славейков“ отбеляза официално 30-тата годишнина от създаването си като образователна институция.

Сред гостите бяха директори на гимназии от Варна и страната, бивши и настоящи възпитаници, зам.- кметът на Община Варна Коста Базитов, началникът на регионалният инспекторат д-р Ирена Радева. Поздрав към гостите отправиха възпитаниците от хореографската паралелка на СУ по Хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна.

„Екипът на ОУ „Петко Р. Славейков“ е високо ценен сред училищната общност в града. Традиционно високи са резултатите на нашите ученици на национално външно оценяване, олимпиади, състезания и конкурси.

От 2017 година ОУ „Петко Р. Славейков“ е иновативно училище с учители, разчитащи на опита, но и отворени към прилагането на съвременни образователни технологии.

https://www.varna24.bg/novini/varna/S-prekrasen-koncert-uchilishte-P-R-Slaveikov-otpraznuva-30-godishen-yubil-1237823

   

Конкурс „Дигитално училище на България“ на А1

Конкурс „Дигитално училище на България“ на А1

Конкурс „Дигитално училище на България“ на А1

Един от победителите в категория „Дигитална организация на преподаването“ е ОУ „Петко Р. Славейков“ от гр. Варна. Учениците там не само се чувстват по-щастливи след въвеждането на технологиите в клас, но вече чрез уроците разбират, че интернет не е само едно място за търсене на информация, а място за създаване на образователни ресурси, които да споделят помежду си. https://kmeta.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8a%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3/

проект Еразъм+ ,,Възобновяеми източници на енергия” Скопие

проект Еразъм+ ,,Възобновяеми източници на енергия” Скопие

В периода 20.03-25.03.2022 ОУ,,Петко Р. Славейков“, Варна, участва в мобилност 3 по европейски проект Еразъм+ ,,Възобновяеми източници на енергия”.

Домакин: Гимназия ,,Йосип Броз Тито”, Скопие.

Тема на мобилността: ,, Биомасата – енергиен източник с голям потенциал”

Участие: училища-партньори от Италия, Румъния, Турция, Северна Македония и България.

Малките славейковчета показаха своите разработки и изследвания по темите:

  • Заводи за биомаса в България;
  • Опазване на околната среда;
  • Изграждане на котли за биогаз чрез STEM подход.

Учениците ни показаха своите познания, ангажираност, новаторски идеи и отговорна гражданска позиция; обогатиха културния си опит, споделиха и обмениха множество идеи за за възобновяеми енергийни източници и развиха STEAM уменията си чрез споделяне на добри практики.

проект Еразъм+ ,,Ние избираме здравето“

проект Еразъм+ ,,Ние избираме здравето“

В периода 14.03-17.03.2022 ОУ,,Петко Р.Славейков“, Варна, участва в мобилност 3 по европейски проект Еразъм+ ,,Ние избираме здравето“.

Домакин: Гимназия ,,Мария Росетти“ Букурещ, Румъния.

Тема на мобилността: ”Компютърни игри и приложения за здравословен начин на живот“. Участие взеха всички училища-партньори от Италия, Румъния, Турция, Гърция и България. Учениците споделиха своите разработки и изследвания по темите: Компютърни игри мотивиращи движението – Xbox, Wii sports and yoga и др. Приложения на Android за здравословен начин на живот- MyFitnessPal, Calory Counter, Pedometer, HealthyMe и др. Танците- движение и забавление. Темата за здравословен начин на живот чрез технологии и компютърни игри е ключова в съвременната реалност. Учениците показаха своите познания и иновативни идеи, как да бъдем здрави и щастливи чрез правилен избор на игри и приложения; обогатиха културния си опит, споделиха и обмениха множество идеи за международно сътрудничество.