Награждаване на участници във Великденско математическо състезание, Европейско кенгуру и Преглед на знанията по математика

Награждаване на участници във Великденско математическо състезание, Европейско кенгуру и Преглед на знанията по математика

Уважаеми ученици и родители,

на 10 юни 2024 г. от 14:00 ч. в ОУ „Петко Р. Славейков“ ще се проведе награждаването на участниците в:

Списъците с наградените ученици ще се публикуват и на сайта на СМБ-Варна до 30.05.2024 г..

Александра Нанева от 3 клас е Републиканска шампионка по шахмат

Александра Нанева от 3 клас е Републиканска шампионка по шахмат

В периода 17-19 май 2024г. в град Сливен се проведе Държавно първенство по шахмат,
на което третокласничката Александра Нанева от ОУ „Петко Р. Славейков“
отново завоюва републиканска титла при момичета до 10г.
НВО 7 клас – 2024г.

НВО 7 клас – 2024г.

НВО 7 клас – 2024г.

Български език и литература – 19 юни 2024г.

Математика – 21 юни 2024г.

Начало: 9:00 часа

Уважаеми ученици и родители,

на началната страница на сайта на РУО-Варна са публикувани препратки към информацията за провеждане на НВО 7 клас и дейностите по реализиране на държавен план-прием за учебната 2024/2025г. Информацията ще се публикува периодично, с цел  да получавате навременна и актуална информация.

На 22.05.2024 г. и 23.05.2024 г. за информиране на родителите и учениците от РУО-Варна е организирана допълнителна информационна среща, както следва:

За родители с възможности за участие в срещата на 22.05.2024 г. от 17:00ч. до 18:00ч. /приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNlMzliYmEtOTAxOC00ODM1LWJkODYtMzI3NTY3OGVmZWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d

За родители с възможности за участие в срещата на 23.05.2024 г. от 17:00ч. до 18:00ч. /приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkyZDk5OWQtNmIzOC00OWYyLWFlOTMtMjBmOTFiMGU3YjUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oi

Директорът на ОУ „Петко Р. Славейков“ отличен с награда „Св. Иван Рилски“ на Министертво на образованието и науката

Директорът на ОУ „Петко Р. Славейков“ отличен с награда „Св. Иван Рилски“ на Министертво на образованието и науката

Таня Петрова  – директор на Основно училище „Петко Р. Славейков“ е един от петимата директори на училища в цялата страна, които получиха награда „Св. Иван Рилски“ на Министерството на образованието и науката на официална церемония в Рилския манастир. Изключително признание за постигнатите високи резултати в професионалната дейност на ръководители на образователни институции.

„Призванието ви е възвишено, трудно и благородно, но още по-голяма е отговорността. От вас зависи нивото на образованието, желанието на учениците да учат културата и ценностите, които се възпитават, както и добрите резултати в учението. Промяната на образованието започва от директорите“, каза заместник-министърът на образованието и науката  Емилия Лазарова, която връчи тазгодишните призове. Тя посочи, че с труда, иновативността и лидерството си отличените училищни ръководители доказват, че образователната система има професионално подготвени личности с много качества и компетентности.

По думите на заместник-министър Лазарова отличените директори създават модерна образователна среда и приобщават родителите към училищния живот, а успехите, които постигат ръководените от тях училища, дават много поводи за гордост. „Вашите ученици постигат високи резултати в образователния процес. Екипите Ви работят целенасочено за формиране на умения и компетентности, свързани с динамиката на днешния ден, с професията на бъдещето. Реализирате училищни политики за иновации и за  трансформации“, заяви заместник-министърът.

Великденско математическо състезание 2024г. – окончателни резултати

Великденско математическо състезание 2024г. – окончателни резултати

На 27 април 2024г. се проведе Великденско математическо състезание за ученици от I до X клас.

Традиционно състезанието беше организирано и проведено в ОУ „Петко Р. Славейков” в партньорство със СМБ-Варна.

ОКОНЧАТЕЛНИ резултати от състезанието – тук

Информация относно награждаването очаквайте на уебсайта на СМБ-Варна – тук

 

Лаборатория „Екология и зелена енергия“, НП „Иновации в действие“

Лаборатория „Екология и зелена енергия“, НП „Иновации в действие“

Лаборатория „Екология и зелена енергия“ е още една иновативна образователна технология. Формирана е за представяне и синтезиране на иновативен опит и генериране на развиващи идеи с крайни методически резултати – екологични образователни модели и ресурси, които могат да бъдат приложени на практика.

Благодарност за доверието на МОН към ОУ „Петко Р. Славейков“ – Варна, на министър проф. Галин Цоков за личното му присъствие на форума, на РУО-Варна в лицето на госпожа Ирена Радева, на Кмета на Варна и неговия заместник господин Попов, на директори, заместник директори и учители от 10-те училища от цялата страна, които се присъединиха към нас в тази важна инициатива:

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград,

СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен,

ОУ „Александър Георгиев -Коджакафалията, гр. Бургас,

СУ „Владимир Комаров“ гр. Велико Търново,

ОУ “Елин Пелин”, гр. Пловдив,

ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик,

ОУ „Петко Рачев Славейков“ гр. Велико Търново,

СУ „Ст. Караджа“ гр. Каварна

ОУ “Васил Левски” гр. Разград,

НПМГ „Акад. А. Чакалов“, гр. София

Благодарност на научните екипи от ВВМУ Варна и Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ за техния ценен принос и подкрепа в реализацията на нашите цели.

Благодарност на всички, които отделиха време и усилия, за да бъдат активни участници в този важен форум.

Искрено се надявам, че общата ни дейност носи смисъл не само за нас, а и за цялата образователна общност. Заедно имаме възможност да предадем стремежа към устойчиво бъдеще на нашите ученици.

Лаборатория „Екология и зелена енергия“ е една значима възможност за нас, училищата-партньори и научните екипи да се срещнат и споделят своите идеи и постижения в областта на екологията и зелената енергия. Подчертавайки значението на съвместните усилия, дейностите в Лабораторията дадоха възможност за активно обсъждане на ключови теми, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Презентациите и дискусиите в рамките на Лабораторията се фокусираха върху иновативни методи, инструменти и технологии в образованието, насочени към развитието на екологични умения и ценности в учениците.

Обсъдените теми бяха с практическа насоченост, близки до живота и практиката, като по този начин постигнатите резултати в Лабораторията допринасят за по-широко разпространение на иновациите в образованието и за подобряване на учебния процес, не само по екологични и енергийни въпроси.

Въздействието на Лабораторията върху формирането на бъдещите поколения е многопластово.

Първо, тя осигурява образователна среда, където учениците развиват компетентности и умения, необходими за разбиране на актуални екологични проблеми и търсене на иновативни решения за тях.

Второ, чрез активно участие в проекти и дейности, свързани с екология и зелена енергия, учениците развиват отговорност и осъзнаване за значимостта на опазването на околната среда.

Трето, Лабораторията подпомага формирането на екологично съзнание в учениците, които са готови да поемат активна роля в бъдещето, имат устойчив жизнен стил и насърчават хората около тях да средват екологични практики.

С увереност:

Ще продължим да работим в партньорство и да създадем общност, която развива и внедрява новаторски образователни модели, свързани с опазване на околната среда и устойчив начин на живот;

Ще планираме дизайн на интегративно екологично обучение.

Споделянето на практики е важна стъпка, но е само началото на по-голям процес за промяна и иновация в училищата. Например:

* Обединението и активната работа в STEM центрове Лаборатория „Екология и зелена енергия“ ще улесни обмена на знания и опит между учителите и същевременно ще даде възможност за интегративно преподаване от двама или повече учители, които могат да обединяват различно учебно съдържание в един урочен час;

* Възможно е структурирането на учебното съдържание по нов начин, който ще позволи на учениците да имат представа за света и да прилагат ученето си в реални житейски ситуации.

* ​Включването на инструментариум от Лабораторията ще стимулира креативността на учениците и ще ги подготви да използват новаторски решения за решаване на проблеми в областта на екологията и зелената енергия.

Пожелавам на всички участници в Лаборатория „Екология и зелена енергия“ успешно продължаване на работата и стремеж към постигане на мисията ни – устойчиво бъдеще, в което децата ни остават тук, в България, живеят като успешни, здрави и щастливи хора!