ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Информационни табла за Международния ден на Черно море