E-обучение

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда

Заявление за е-обучение

Заявление за прекратяване на обучение в електронна среда от разстояние