ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Графици за организация на образователно – възпитателния процес за периода 12-29.04.2021 год.