ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

График за обучение от разстояние в електронна среда за периода 22.03.-31.03.2021г.