ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Категория Домашна техника и икономика

Макети на български възрожденски къщи

Учениците от 5-ти клас направиха макети на възрожденски къщи. Жилищното строителството заема значителна част от възрожденската жилищна архитектура и оказва голямо влияние върху нейния характер и се отличава с богатство на различни типове къщи.

Прочети още...

Макети на ергономични мебели

Макетите са изработени от ученици в 6-ти клас. Науката е създадена за улеснение на труда на хората чрез адаптиране характеристиките на трудовия процес към човешките възможности.

Задачата на науката е оптимизирането на системата „човек-машина-работна среда“. Децата често са изправени пред това в онлайн среда. В проекта са визуализирали свойте представи за ергономична стая или дом. Приложили са и знанията си за свързване на електрическа верига.

Прочети още...

Наша ученичка с поощрителна награда

Мария Дончева Рашкова от Vв клас, спечели поощрителна награда на VIII Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“.

Прочети още...

I Г клас на ОУ Петко Р. Славейков в подкрепа на Карин дом

Учениците от I Г клас изработиха мартенички за „Мартеничкова кампания 2018“ в подкрепа на Карин дом.

Прочети още...

Tрета награда на VII Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“.

Димитър Мирославов Димитров от 6д клас, спечели трета награда на VII Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“.

Прочети още...

Кукли в български народни носии

В часовете по технологии и предприемачество учениците се запознаха с характерните особености на българския национален костюм и изработиха кукли с народни носии.

Прочети още...