ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Категория Физика

Награди на наши ученици в общински конкурс “Рождество Христово” 2020г.

ГРАМОТА за активно участие за училището.

Прочети още...

Oткрит урок по Физика и астрономия

На 4.05. бе проведен открит урок по Физика и астрономия в 7а клас. Учениците работиха в рамките на 2 седмици по екипи, като всяка група изследва различен източник на електрическа енергия:  горива, вода, вятър, геотермална, биомаса, слънчева, ядрена, алтернативни начини за добив на енергия, електроенергия в България. Всяка група представи своята работа: получаване на енергия, предимства и недостатъци, примери от света и у нас. Учениците обсъдиха бъдещето на енергодобива.

Прочети още...

Ден на авиацията и космонавтиката

Традиционно и тази година в нашето училище бе отбелязан 12 април – Ден на авиацията и космонавтиката: изложба с макети, изработени от ученици от 5 клас, компютърни рисунки по темата и постери, отбелязващи участието на България в развитието на космонавтиката.

Прочети още...

Участие на ОУ Петко Р. Славейков в националния конкурс за рисунка „Моята среща със Земята от Космоса“

Шест ученика участваха в национален конкурс за рисунка „Моята среща със Земята от Космоса“ и получиха грамоти от БАН, София

Прочети още...

Денят на Земята

Тази година 21 април – Денят на Земята, бе отбелязан с тържество в училищния двор с различни инициативи.

• Децата от 3е клас изобразиха на асфалт картини от природата на Земята.
• Ученици от 4д клас рисуваха свои проекти, свързани с опазването на Земята.
• Група момичета от 5д клас пресъздадоха своите идеи върху бели тениски.
• Ученици от 5 и 6 клас направиха флашмоб „Живата планета” в двора на училището.

Прочети още...

12 април – Денят на космонавтиката

На 12 април – деня на космонавтиката и 55-годишнината от полета на Юрий Гагарин ОУ „П.Р.Славейков“ се включи в една от инициативите на НАОП “Николай Коперник“с участие на два отбора от 6в клас: Пламен Ников, Симеон, Димитър и Никола в състезание по космическо конструиране на безпилотен спускаем апарат със собствени материали и идеи, в което се представиха отлично.

Прочети още...

Ден на водата

На 22 март, както всяка година, в училище бе отбелязан Денят на водата с изложба от постери, модели на аквапарк, филмчета и клипчета за водата и опазването й, беседи в часа на класа.

Прочети още...

Общински кръг на олимпиадата по астрономия

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат право да използват различни източници на информация: интернет, библиотеки и др.

Решенията, написани на листи с поле за папка, се предават на учителите по физика, човекът и природата в срок до 13 януари 2016 г.

Най-отгоре да бъде записано:


Общински кръг на олимпиадата по астрономия
Група 5-6 клас/7-8 клас
Трите имена на ученика, училище, клас


За информация: сайта на олимпиадата http://astro-olymp.org/.

Прочети още...

„Светлината в нас и около нас“

10 ученици от училището под ръководството на госпожа Ст. Савова взеха участие в общинския фестивал „Светлината в нас и около нас“.

Те изработиха образователна книжка, постери „Оптични илюзии“ и „Светлината в природата“ и кръстословици за светлината.

Всички получиха грамоти и награди за добро представяне.

Прочети още...