ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Макети на български възрожденски къщи

Макети на български възрожденски къщи

Учениците от 5-ти клас направиха макети на възрожденски къщи. Жилищното строителството заема значителна част от възрожденската жилищна архитектура и оказва голямо влияние върху нейния характер и се отличава с богатство на различни типове къщи.