ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Макети на ергономични мебели

Макети на ергономични мебели

Макетите са изработени от ученици в 6-ти клас. Науката е създадена за улеснение на труда на хората чрез адаптиране характеристиките на трудовия процес към човешките възможности.

Задачата на науката е оптимизирането на системата „човек-машина-работна среда“. Децата често са изправени пред това в онлайн среда. В проекта са визуализирали свойте представи за ергономична стая или дом. Приложили са и знанията си за свързване на електрическа верига.