ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Национален конкурс за есе на тема “Климатът се променя! А аз?”

Национален конкурс за есе на тема “Климатът се променя! А аз?”

Национален конкурс за есе на тема “Климатът се променя! А аз?”,   организиран от информационен център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София. В него участваха ученици от 7 клас с написване на есета по темата. Те проследиха промяната на климата на Земята, причините и последствията от това.