ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Отлично представяне на ученици от нашето училице в националния конкурс „Морето, морето, морето …“

Отлично представяне на ученици от нашето училице в националния конкурс „Морето, морето, морето …“

В проведеният национален конкурс „Морето, морето,
морето…..” на ОДК Варна в категория компютърна
рисунка на 1 място и Лауреат в 5-7 клас е Петър Желязков Петров от 7е клас. С награда е и Калина Стефанова от 6б клас.