Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

ОУ “ Петко Р. Славейков“ работи по Национална програма “ Заедно в изкуствата и спорта“ от учебната 2022/2023 година и продължава през 2023/2024 година.

Целите на програмата са засилване на интереса на учениците за участие в групи и отбори за колективни спортове,  развиване на музикалните способности на децата и подготовка на сценично поведение на учениците, както и насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

По модул 1 „Изкуства“ са сформирани групи за музикално, театрално и кино изкуство.

По модул 2 „Спорт“ са организирани отбори по волейбол и баскетбол.

Ръководители на групи и отбори са учители от ОУ „Петко Р. Славейков“.