Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

ОУ “ Петко Р. Славейков“ кандидатства по Национална програма “ Заедно в изкуствата и спорта“.

Цели на  Програмата са :   засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение на учениците. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

По модул 1-“ Изкуства“ ще бъдат сформирани две групи: музикално и театрално изкуство.  
По модул 2 – “ Спорт“ ще бъдат организирани три отбора: два по волейбол / момчета и момичета/ и един по баскетбол.
Ръководители на групите и отборите ще бъдат учители, които работят в училище.
Програмата ще стартира дейността си от м.септември.