Образование за утрешния ден

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

в ОУ „Петко Р. Славейков“ стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022г.

Дейността се реализира под формата на клубове и включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Групи за учебната 2023/2024 год.

  • „Дигитален свят“ с ръководител Ивалина Пенчева

Групи за учебната 2022/2023 год.

  • „Аз и кодът“ с ръководител Ивалина Пенчева

Групи за учебната 2021/2022 год.

  • „Ние и дигиталният свят“ с ръководител Ивалина Пенчева

Групи за учебната 2020/2021 год.

  • „Джон Атанасов“ с ръководител ст. учител Станимира Савова
  • „Да учим чрез игра“ с ръководител ст. учител Кремена Николова

Групи за учебната 2019/2020 год.

  • „Дигитална работилница“ с ръководител ст. учител Станимира Савова
  • „Графичен дизайн“ с ръководител ст. учител Кремена Николова
  • „Дигитални граждани“ с ръководител Паулина Ненчева