Училищни лаборатории за иновации

„Училищни лаборатории за иновации“, НП „Иновации в действие“

Училищни лаборатории за иновации ще бъдат създадени в пет училища в различни населени места в България, едно от които е        ОУ „Петко Р. Славейков“ в град Варна.

Всяка от петте лаборатории ще бъде с различно тематично направление. Целта на програмата е да бъдат привлечени повече училища, които да се запознаят с използването на иновативни практики в образователния процес, като ще имат възможност да обменят опит с екипите на училищните лаборатории за иновации. По този начин успешните практики на едно училище ще могат да се мултиплицират в повече образователни институции.

В основно училище „Петко Р. Славейков“ ще бъде създадена лаборатория за иновации на тема „Екология и зелена енергия“, насочена към насърчаване и интегриране на иновации в областта на екологичното образование. Основна цел е да генерира и разпространява образователни модели за обогатяване на познанията, усъвършенстване на уменията и формиране на стойности, насочени към по-устойчив начин на живот и отговорност към околната среда. Училищната лаборатория ще събере експерти, педагози и организации, създавайки мрежа за разработване на екологични образователни модели и ресурси.

https://sites.google.com/slaveykov.net/ecolabs/