Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

ОУ “ Петко Р. Славейков“ кандидатства по Национална програма “ Заедно в изкуствата и спорта“.

Цели на  Програмата са :   засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение на учениците. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

По модул 1-“ Изкуства“ ще бъдат сформирани две групи: музикално и театрално изкуство.  
По модул 2 – “ Спорт“ ще бъдат организирани три отбора: два по волейбол / момчета и момичета/ и един по баскетбол.
Ръководители на групите и отборите ще бъдат учители, които работят в училище.
Програмата ще стартира дейността си от м.септември.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

През учебната 2020/2021 година в ОУ „Петко Р. Славейков“ стартират дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Продължителността на проекта е 35 месеца.

Инициатива – Великден без отпадъци

Инициатива – Великден без отпадъци

Инициатива – Великден без отпадъци

Великден без отпадъци е чудесна инициатива, в която с радост и готовност се включиха нашите ученици. Ние вярваме, че заедно ще превърнем нашият дом – Земята в по – добро място. Добрият пример изгражда знаещи и отговорни личности.

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

в ОУ „Петко Р. Славейков“ стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022г.

Дейността се реализира под формата на клубове и включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Групи за учебната 2022/2023 год.

  • „Аз и кодът“ с ръководител Ивалина Пенчева

Групи за учебната 2021/2022 год.

  • „Ние и дигиталният свят“ с ръководител Ивалина Пенчева

Групи за учебната 2020/2021 год.

  • „Джон Атанасов“ с ръководител ст. учител Станимира Савова
  • „Да учим чрез игра“ с ръководител ст. учител Кремена Николова

Групи за учебната 2019/2020 год.

  • „Дигитална работилница“ с ръководител ст. учител Станимира Савова
  • „Графичен дизайн“ с ръководител ст. учител Кремена Николова
  • „Дигитални граждани“ с ръководител Паулина Ненчева

Училище за мечтатели

Училище за мечтатели

Училище за мечтатели

Откриване на център за иновативно обучение „Училище за мечтатели“

На 03.10.2017 год. тържествено се откри център за иновативно обучение „Училище за мечтатели“ в ОУ „Петко Рачев Славейков“ – гр. Варна. Създаден е с решаващата финансова подкрепа в размер на 150 000 лева на Фондация Америка за България в рамките на инициативата „Училища на бъдещето“.

Шест класни стаи и коридор са основно преобразени съгласно изискванията за съвременна образователна среда. Те представляват – домове на математиците, на сладкодумните разказвачи на приказки, на изкуствата, на природолюбителите, на смелите пътешественици и на спортистите. Коридорът е улица, в която има доброволчески център, кът за събиране на хартия, галерия за изработени от децата предмети и рисунки, театър библиотека.

Физическата среда е изцяло променена: нова електрическа инсталация, акустични тавани, винилна настилка на подовете, нови радиатори и врати, роло щори. В класните стаи са премахнати подиумите. Така се затвърждава ролята на учителя като съветник и ментор, който си сътрудничи с децата и ги прави уверени в себе си.

Съществена част от проект е богатата авторска декорация на пространството. Много специална е обособената творена част на коридора, предназначена за извънкласни дейности.

В класните стаи е предвидена най – съвременна техника – мултимедийни проектори, модерни лаптопи за учителите, озвучителна система, 65 инчов тактилен екран, интерактивна дъска,

В създадената иновативна среда учителят запазва своята водеща и вдъхновяваща роля.