Инициатива – Великден без отпадъци

Инициатива – Великден без отпадъци

Инициатива – Великден без отпадъци

Великден без отпадъци е чудесна инициатива, в която с радост и готовност се включиха нашите ученици. Ние вярваме, че заедно ще превърнем нашият дом – Земята в по – добро място. Добрият пример изгражда знаещи и отговорни личности.

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

в ОУ „Петко Р. Славейков“ стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022г.

Дейността се реализира под формата на клубове и включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Групи за учебната 2021/2022 год.

  • „Джон Атанасов“ с ръководител ст. учител Станимира Савова

Групи за учебната 2020/2021 год.

  • „Джон Атанасов“ с ръководител ст. учител Станимира Савова
  • „Да учим чрез игра“ с ръководител ст. учител Кремена Николова

Групи за учебната 2019/2020 год.

  • „Дигитална работилница“ с ръководител ст. учител Станимира Савова
  • „Графичен дизайн“ с ръководител ст. учител Кремена Николова
  • „Дигитални граждани“ с ръководител Паулина Ненчева

Училище за мечтатели

Училище за мечтатели

Училище за мечтатели

Откриване на център за иновативно обучение „Училище за мечтатели“

На 03.10.2017 год. тържествено се откри център за иновативно обучение „Училище за мечтатели“ в ОУ „Петко Рачев Славейков“ – гр. Варна. Създаден е с решаващата финансова подкрепа в размер на 150 000 лева на Фондация Америка за България в рамките на инициативата „Училища на бъдещето“.

Шест класни стаи и коридор са основно преобразени съгласно изискванията за съвременна образователна среда. Те представляват – домове на математиците, на сладкодумните разказвачи на приказки, на изкуствата, на природолюбителите, на смелите пътешественици и на спортистите. Коридорът е улица, в която има доброволчески център, кът за събиране на хартия, галерия за изработени от децата предмети и рисунки, театър библиотека.

Физическата среда е изцяло променена: нова електрическа инсталация, акустични тавани, винилна настилка на подовете, нови радиатори и врати, роло щори. В класните стаи са премахнати подиумите. Така се затвърждава ролята на учителя като съветник и ментор, който си сътрудничи с децата и ги прави уверени в себе си.

Съществена част от проект е богатата авторска декорация на пространството. Много специална е обособената творена част на коридора, предназначена за извънкласни дейности.

В класните стаи е предвидена най – съвременна техника – мултимедийни проектори, модерни лаптопи за учителите, озвучителна система, 65 инчов тактилен екран, интерактивна дъска,

В създадената иновативна среда учителят запазва своята водеща и вдъхновяваща роля.

Национална програма „Иновации в действие“

Национална програма „Иновации в действие“

Национална програма „Иновации в действие“

Иновации за по-добро образование – пряк обмен и популяризиране на успешни практики и продукти

      В периода 22.03–25.03.2022 г. ОУ „Петко Р. Славейков“ беше домакин на дейности по Национална програма за мобилност „Иновации в действие“. Гостуваха директори, учители и ученици от училищата партньори – ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик, ОУ „Ран Босилек“, гр. Габрово и 27 СУ „Академик Георги Караславов“, гр. София.

     Тема на мобилността  беше „Иновации за по-добро образование – пряк обмен и популяризиране на успешни практики и продукти“.

     В рамките на програмата учители от училището представиха ефективни практики в областта на образователните иновации и апробиране на нови модели за преподаване и учене, показаха висок професионализъм и педагогическо майсторство, споделиха идеи и опит. Гостите имаха възможност да наблюдават проектно базирано обучение, екипна работа, интегративни и изнесени извън класната стая уроци. Учители и ученици успешно си сътрудничиха в урочните дейности, показаха нова култура на общуване. Представеният опит бе свързан с интегриране на дигитални ресурси и софтуерни образователни платформи с цел повишаване интереса и мотивацията за учене, насърчаване на творческото мислене и стремежа за изява.

      Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност на учители от различни училища да обменят опит, да се учат един от друг и да генерират нови идеи за подобряване на преподаването и резултатите от обучението.

      Интерактивният формат на дейностите и ангажираното участие на домакини и гости инициираха ползотворен диалог между партньорите от различните училища и положиха началото на полезно професионално сътрудничество.

В периода 19 – 21 ноември ОУ „Петко Р. Славейков“ беше домакин на дейности по Националната програма за мобилност „Иновации в действие“. Гостуваха колеги, директори и ученици от училищата партньори ОУ „Яне Сандански“, гр. Пловдив и ОУ „Л. Каравелов“, гр. Видин.

Тема на мобилността беше „Иновации за по-добро образование – пряк обмен и популяризиране на успешни практики и продукти“

Откриването на инициативата беше осъществено с любезното съдействие на Народна астрономическа обсерватория и Планетариум „Николай Коперник“ – Варна.

Народният представител госпожа Таня Петрова приветства участниците.

Гостите имаха възможност да се насладят на звездното небе, слушайки разказа на сладкодумната Ева Божурова.

В играта „Стани отличник“, която се проведе в зала “Николай Петров“ на Планетариума, петокласници от нашето училище отговаряха на въпроси от областта на астрономията, насочвани от водещата госпожа Йорданка Тренова, а гостуващите ученици се включиха в отбора на приятелите. Родители, колеги, гости и ученици бяха свидетели на умението на отборите да разсъждават върху трудни въпроси и да работят в екип.

Колегите от Пловдив и Видин посетиха и открити иновативни практики.

Учителите Иванка Желева и Паулина Ненчева представиха интересен комбиниран урок по география и икономика и информационни технологии, който впечатли гостите с разнообразието от задачи.

В часа по литература, представен от госпожа Керанка Колева, гостите станаха съпричастни с изготвянето на книжка, вестник и читателски лексикон, а учениците влязоха в ролята на любими герои от изучени произведения.

Младите колеги Йоана Калудова и Цветелина Георгиева ни пренесоха в света на изобразителното изкуството, митовете и легендите. В урока, проведен в Археологическия музей, учениците влязоха в ролята на изследователи по пътя на древните цивилизации.

Иновативен проект „Духовното наследство на българите“

Иновативен проект „Духовното наследство на българите“