ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Твоят час

През месец ноември на учебната 2017/2018 година  ОУ “Петко Р. Славейков“ – Варна  отново започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности, финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.

На основание анкетно проучване сред учениците, желание на учителите да бъдат ръководители и справка от платформата на проекта бяха сформирани следните групи за занимания по интереси и обучителни затруднения:

 

 1. В света на българската литература

Бисерка Иванова Алексиева

 1. Матемания

Виолета Михайлова

 1. Занимателна математика
 2. Питагорчета

Геновева Иванова

 1. Играта на числата
 2. Пътешествие на думите

Дияна Смилкова

 1. Математически лабиринт
 2. Пиша, уча се и зная

Дияна Недева

 1. Изобразително и приложно изкуство

Елисавета Стоянова

 1. Малки таланти

Жечка Христова

 1. Приятели на математиката-1
 2. Приятели на математиката-2

Ивелина Стамболийска

 1. Часът на математиката

Йорданка Тренова

 1. Сладкодумци

Калинка Янкова

 1. Математиката-лесна, интересна
 2. Вълшебството на числата

Керанка Колева

 1. Забавна математика
 2. Родна реч

Красимира Гюрова

 1. Ела какъв то си

Мария Стефанова

 1. Забавен английски
 2. Интересен английски

Милена Янчева

 1. Математика за шампиони

Милена Кирилова

 1. Роден език

Николай Пеев

 1. ИТ-Знайко

Паулина Ненчева

 1. Омайна реч

Петя Петрова

 1. Вълшебна математика
 2. Родна реч-омайна, сладка

Пламена Станева

 1. Български език и литература

Пламенка Пеева

 1. Арт клуб Музика

Силвана Вълева

 1. Вълшебството на думите

Сияна Смилкова

 1. Компютърен клуб „Джон Атанасов“

Станимирка Савова

 1. Смятането било лесно
 2. Чета и пиша

Стоянка Дунева

 1. Математиката-интересна и полезна

Татяна Тодорова

 1. Уча лесно математика

Янка Павлова