ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Участие в състезанието
по информационни технологии „ИТ Знайко +“

Участие в състезанието
по информационни технологии „ИТ Знайко +“

От 15.04. до 17.04.2016 г. в Рибарица се проведе Национален кръг на състезанието по информационни технологии „ИТ Знайко +“.

Учениците Нико Трушев и Пресиян Пенков от 6в клас участваха в този кръг на състезанието, където се представиха отлично.