ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Бюджет

Бюджет

2020 г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2021 ДО 31.03.2021

2019 г.

2018 г.

Бюджет

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.