ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Екип

ДИРЕКТОР
Таня Петрова
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Светлана Славова

Марияна Стоянова

Нели Павлова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АСД
Искра Андреева Камелия Гунева
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Стела Раданова
СЛУЖИТЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Милена Михова
ДОМАКИН
Ирена Велкова
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
Искра Сърмаджиева