ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Екип

ДИРЕКТОР
Нели Павлова
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Светлана Славова
Марияна Стоянова
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АСД
Искра Андреева Камелия Гунева
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Стела Раданова
СЛУЖИТЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Милена Михова
ДОМАКИН
Ирена Велкова
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
Искра Сърмаджиева