ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Профил на купувача

Профил на купувача

Профил на купувача към агенцията за обществени поръчки – https://app.eop.bg/buyer/20966

„Доставка на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I, II, III, IV, V и VI клас на ОУ „Петко Р.Славейков“ – гр. Варна за учебната 2020/2021 година“

Договори – Може да видите ТУК, ТУК, ТУК, ТУК, ТУК, ТУК и ТУК

Протокол 01.04.2020 г.

Заповед 18.03.2020 г.

Образец 1 18.03.2020г.

Образец 2 18.03.2020г.

Образец 3 18.03.2020 г.

Образец 4 18.03.2020  г.

Образец 5 18.03.2020  г.

Покана 1 18.03.2020 г.

Покана 2 18.03.2020 г.

Покана 3 18.03.2020 г.. г.

Покана 4 18.03.2020 г.. г.

Покана 5 18.03.2020 г.. г.

Покана 6 18.03.2020 г.. г.

АОП 18.03.2020 г.

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКА ИЛИ ПЛОД ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-IV КЛАС

Протокол 23.12.2019г.

Процедура 06.12.2019г.

Обява 06.12.2019г.

Заповед 06.12.2019г.

ОУ „Петко Р. Славейков“ обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол

Заповед 05.12.2019 г.

Доклад 05.12.2019 г.

Заявление 14.11.2019г.

Декларация 3 14.11.2019г.

Декларация 2 14.11.2019г.

Декларация 1 14.11.2019г.

Заповед 14.11.2019г.

„ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ IV КЛАС НА ОУ „ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ“ – ГР. ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА“

Протокол 08.07.2019 г.

Заповед 28.06.2019 г.

Образец 1 28.06.2019 г.

Образец 2 28.06.2019 г.

Образец 3 28.06.2019 г.

Образец 4 28.06.2019 г.

Покана 1 28.06.2019 г.

Покана 2 28.06.2019 г.

Покана 3 28.06.2019 г.

АОП 28.06.2019 г.

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II, III, V, VI И VII КЛАС НА ОУ „ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ“ – ГР. ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Протокол 17.04.2019 г.

Заповед 29.03.2019 г.

Образец 1 29.03.2019 г.

Образец 2 29.03.2019 г.

Образец 3 29.03.2019 г.

Образец 4 29.03.2019 г.

Покана 1 29.03.2019 г.

Покана 2 29.03.2019 г.

Покана 3 29.03.2019 г.

Покана 4 29.03.2019 г.

Покана 5 29.03.2019 г.

Покана 6 29.03.2019 г.

Покана 7 29.03.2019 г.

АОП 29.03.2019 г.

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКА И/ИЛИ ПЛОД ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГ И I-IV КЛАС

Протокол 03.01.2019 г.

Заповед 21.12.2018 г.

Заповед 07.12.2018 г.

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКА И/ИЛИ ПЛОД ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГ И I-IV КЛАС – ОТЕГЛЕНО ОБЯВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ПИСМО НА ОБЩИНА ВАРНА С № ОМД 18002473ВН ОТ 05.12.2018 ГОД.

Заповед 29.11.2018 г.

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ НА МАЛЪК ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН ПОД НАЕМ:

Заповед 24.10.2018 г.

Доклад 24.10.2018 г.

Протокол 24.10.2018 г.

Заявление 08.10.2018 г.

Декларация1 08.10.2018 г.

Декларация2 08.10.2018 г.

Декларация3 08.10.2018 г.

Оферта 08.10.2018 г.

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ  ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III И VII КЛАС НА ОУ „ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ“ – ГР. ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

РЕШЕНИЕ 03.08.2018

ДОКЛАД 03.08.2018

ПРОТОКОЛ 03.08.2018

ПОКАНА 1 25.07.2018

ПОКАНА 2 25.07.2018

ПОКАНА 3 25.07.2018

ПОКАНА 4 25.07.2018

ПОКАНА 5 25.07.2018

ПОКАНА 6 25.07.2018

ПОКАНА 7 25.07.2018

ПОКАНА 8 25.07.2018

ДОСТАВКА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

РЕШЕНИЕ 08.05.2018

ДОКЛАД 08.05.2018

ПРОТОКОЛ 08.05.2018

Заповед 17.04.2018

ПОКАНА 17.04.2018

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕНБИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОД.

РЕШЕНИЕ 12.03.2018

ДОКЛАД 12.03.2018

ПОКАНА 1 22.02.2018

ПОКАНА 2 22.02.2018

ПОКАНА 4  22.02.2018

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ НА ГОЛЯМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН ПОД НАЕМ:

ДОГОВОР 15.01.2018 г.

ЗАПОВЕД от 12.01.2018 г.

ДОКЛАД  05.01.2018 г.

ПРОТОКОЛ 05.01.2018 г.

Заявление  15.12.2017 г.

Декларация1 15.12.2017 г.

Декларация2 15.12.2017 г.

Декларация3 15.12.2017 г.

Оферта 15.12.2017 г.

Заповед 15.12.2017 г.

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЗАУСКА И/ИЛИ ПЛОД

ДОГОВОР 05.01.2018 год.

РЕШЕНИЕ 20.12.2017 год.

ДОКЛАД 20.12.2017 год.

ПРОТОКОЛ 20.12.2017 год.

Договор 04.07.2017 г.

Анекс 20.06.2017 г.

Доклад СМР 06.06.2017 г.

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА МЕЧТАТЕЛИ“, ОУ„ПETKO Р.СЛАВЕЙКОВ“ – ГР.ВАРНА И „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОУ„ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ГР.ВАРНА“

Договор 19.06.2017 г.

Протокол 01.06.2017 г.

Доклад 01.06.2017 г.

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ; ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА ТЕХНИКА, МОНТАЖ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКАТА, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- ПО ПРОЕКТ „МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ – „УЧИЛИЩЕ ЗА МЕЧТАТЕЛИ“ ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ – ГРАД ВАРНА, БУЛ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК № 80; ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ.”

Заповед 15.05.2017 г.

Въпроси и отговори №1

Чертежи на мебели по обществена поръчка

Договор 05.07.2017 г.

Шкаф стая С1 05.05.2017 г.

Шкаф стая С2 05.05.2017 г.

Маса 1 05.05.2017 г.

Маса1 05.05.2017 г.

Маса 2 05.05.2017 г.

Столове 05.05.2017 г.

Сцена 05.05.2017 г. 

ПРОЕКТ ЕЛ. ЧАСТ

Ел. схема 3 05.05.2017 г.

Ел. схема 4 05.05.2017 г.

Ел. схема 5 05.05.2017 г.

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА МЕЧТАТЕЛИ“, ОУ„ПETKO Р.СЛАВЕЙКОВ“ – ГР.ВАРНА И „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОУ„ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ“ – ГР.ВАРНА“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА МЕЧТАТЕЛИ“, ОУ„ПETKO Р.СЛАВЕЙКОВ“ ГР.ВАРНА“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: “  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА   ОУ„ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ“ – ГР.ВАРНА“

Договор 24.07.2017 г.

Договор. 07.07.2017 г.

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 „доставка и монтаж на мебели по предварително изработен проект; доставка и инсталация на техника, монтаж и обучение на учители и технически лица за използване на техниката,  въвеждане в експлоатация- по проект „Мултифункционален ЦЕНТЪР ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ – „УЧИЛИЩЕ ЗА МЕЧТАТЕЛИ“  ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ – ГРАД ВАРНА, БУЛ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК № 80; ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ.”

Договор 17.06.2017 г.

Удължаване на срока за приемане на оферти за доставка на закуски до 21.12.2016г. до 16:00 часа.

Процедури по ЗОП Документация
09.12.2016 г.

Доставка на закуски и/или плод
за ПГ и I-IV клас

пок. 9048063 от 25.11.2015 г.
Доставка на закуски и/или плод
за ПГ и I-IV клас

Процедура закуски

Заповед за стартиране на ОП

Протокол за класиране на оферти

Публична покана
Заповед за стартиране на ОП
Комплект документи
Протокол за класиране на оферти
Договор за доставка
Фактури

реш. 654714 от 17.03.2015 г.
Доставка на учебници и учебни помагала
за учебната 2015/2016 г.
Решение за откриване на процедура
Покана към изд. Анубис-Булвест
Покана към изд. Бит и техника
Покана към изд. Изкуства
Покана към изд. Просвета
Покана към „С.А.Н.-Про“ ООД

Решение за определяне на изпълнители
Протокол – изд. Анубис-Булвест
Протокол – изд. Бит и техника
Протокол – изд. Изкуства
Протокол – изд. Просвета
Протокол – „С.А.Н.-Про“ ООД


Договор – изд. Анубис-Булвест
Договор – изд. Бит и техника
Договор – изд. Изкуства
Договор – изд. Просвета
Договор – „С.А.Н.-Про“ ООД


Фактура – авансова – изд. Анубис-Булвест
Фактура – авансова – изд. Бит и техника
Фактура – авансова – изд. Изкуства
Фактура – авансова – изд. Просвета
Фактура – авансова – „С.А.Н.-Про“ ООД


Фактура – окончателна – изд. Анубис-Булвест
Фактура – окончателна – изд. Бит и техника
Фактура – окончателна – изд. Изкуства
Фактура – окончателна – изд. Просвета
Фактура – окончателна – „С.А.Н.-Про“ ООД


Информация за изпълнението – изд. Анубис-Булвест
Информация за изпълнението – изд. Бит и техника
Информация за изпълнението – изд. Изкуства
Информация за изпълнението – изд. Просвета
Информация за изпълнението – „С.А.Н.-Про“ ООДпок. 9037239 от 10.12.2014 г.
Доставка на закуски и/или плод
за ПГ и I-IV класПублична покана
Заповед за стартиране на ОП
Протокол за класиране на оферти
Комплект документи
Договор за доставка
Фактура за м. декември
Фактура за м. ноември
Фактура за м. октомври
Фактура за м. септември
Фактура за м. май
Фактура за м. април
Фактура за м. март
Фактура за м. февруари
Фактура за м. януарипок. 9024479
Доставка на закуски и/или плод
за ПГ и I-IV класФактура за м. декември
Фактура за м. ноември
Фактура за м. октомври