ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Училището ни участва в Годишната среща на Академия за лидери в образованието

Училището ни участва в Годишната среща на Академия за лидери в образованието

В периода 22 – 24.11.2019 год. екип от училището участва в годишната среща на учители и директори, работещи за положителната промяна в българското образование, реализирана от Фондация „Америка за България“.
Програмата през трите дни даде възможност за личен избор за участие в семинари и обещаващи практики – „Ценности в миналото и ценностите на моето поколение“, „Традиция и приемственост: Българската шевица“, „Оценяване и самооценяване в групова работа“, Нов учебен предмет – „Здравно възпитание“, „Как да се справим със
стреса, преди той да се справи с нас“… – общо 21 практики.
В Епископската Базилика на Филипопол участващите проведоха Образователна интерактивна симулация, в която учители влязоха в ролята на ученици – изследователи. Елис Скоуп и Рима Шор от Педагогическия колеж „Банк Стрийт“, Ню Йорк разказаха как планират посещение извън училище с учебна цел.
Срещата беше ползотворна и ни заредени с нови идеи, които ще споделим с колегите от Методическите обединения.