Участие в Национален конкурс “Красива природа, красива наука“

Гергана Димитрова Гушева 5 в клас 1 място

Александра Николаева Статева 5б клас 2 място