Участие в Национален конкурс “Красива природа, красива наука“

Г. Г. 5 в клас 1 място

А. С. 5б клас 2 място