Отлично представяне в областния кръг на XXV Национална олимпиада по астрономия, възрастова група 5.6 клас

Н. Д. Д. 5 д клас

С. И. Н. 5 е клас

Поощрителна награда – областен кръг наXXV Национална олимпиада по астрономия, възрастова група 5.6 клас

М. Н. 5 б клас 

В. Ц. 5 б клас