Отлично представяне в областния кръг на XXV Национална олимпиада по астрономия, възрастова група 5.6 клас

Никола Димитров Димитров 5 д клас

Стефани Ивайлова Николаева 5 е клас

Поощрителна награда – областен кръг наXXV Национална олимпиада по астрономия, възрастова група 5.6 клас

Момчил Мартинов Николов 5 б клас 

Виктория Ивайлова Цонева 5 б клас