ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Първи клас

Заповед на директора за утвърдения план-прием за учебната 2021-2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИНа линка на Община – Варна,   https://school.is-vn.bg  родителите на бъдещите  първокласници могат да получат следната информация:1. График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община – Варна;2. Система от правила за електронен прием  в първи клас в общинските училища на територията на община – Варна;  3. Прилежащ район на ОУ „Петко Р. Славейков“