ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Избор на  УСУ – Ученически съвет на училището 2020-2021г.

Председател – Стефани Спасова – 6в

Членове

Викотор Семов 5а, Мартин Василев – 5а, Божидара Димитрова – 5в, Борис Ефтомов – 5в, Лидия К. Карагеоргиева – 6в, Мария Станева – 6в, Стефания Бочева – 6г, Катерина П. Карацанова – 7в, Стефан Филчев – 7в, Елица Димитрова – 7д.