ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Годишен план

ГОДИШЕН ПЛАН НА УСУ

 • 17.10.2019г. – подпомагане на УС на класовете за организиране и провеждане на събрание за избор на УСУ. За председател на УСУ през учебната 2019/2020г.
 • 21.10.2019г. – събиране на предложенията за дейности на УСУ;
 • 28.10.2019г. – обобщаване на предложенията за дейности на УСУ;
 • 04.11.2019г. – годишно планиране на дейността на УСУ с отговорници и срокове;
 • 11.11.2019г. – Отбелязване на Световния ден за борба с насилието над деца – 19 ноември;
 • 18.11.2019г. – Дискусия с участието на УСУ. Обсъждане на проблема за насилието и тормоза и отправяне на предложени
 • 25.11.2019г. – Международен ден за борба със Спин – изработване на табло.
 • 02.12.2019г. – Подготовка на Международен ден на доброволците – викторина за популяризиране на доброволчеството.
 • 05.12.2019г. – Международен ден на доброволците – викторина за популяризиране на доброволчеството – УСУ.
 •  09.12 – 18.12.2019г. – Коледен благотворителен базар.
 •  16.12.2019г. – Подготовка на месечен ученически електронен вестник –  Хелена VII б, Дария VII б и подпомагане на Коледния базар.
 • 06.01.2020г. – подготовка на издаване на месечен ученически електронен вестник –  Хелена VII б, Дария VII б.
 • октомври 2019г. – май 2020 – Ревизиране на хартия от членове на УСУ по график.
 • 13.01.2020г. – реализиране на ученически проект „Вземи каквото ти трябва …“ – Славея 5в
 • 20.01.2020г. – подготовка на предстоящи през месец февруари събития
 • 27.01.2020г. – подготовка на предстоящи през месец февруари събития
 • 14.02.2020 – Свети Валентин – дърво от сърца – УСУ /10.02.2020г.
 • 19.02.2020 – състезание „Лъвски скок“, надскачане в памет на Васил Левски – УСУ / 17.02.2020г.
 • 26.02.2019 – Ден на розовата фланелка – Мирела VI д, Стефания Бочев V г клас/- 24.02.2020г.
 • 17.03 – 21.03. 2020 – Мартенски благотворителен базар – УСУ/ 02.03.2020г.
 • 09.03.2020г. – Проект „Моите права и правата на другите“
 • 16.03.2020г. – Да сменим ролите вкъщи
 • 23.03.2020г. – Цветове на правата
 • 01.05 – 31.05.2020 – Проект „Ученическо самоуправление – УСУ