ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Ваканции и промяна на смени

ВАКАНЦИИ И ПРОМЯНА НА СМЕНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В VII КЛАС:

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ
11.06.2020 г. – НВО по математика

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

06.02.2020 г. – I – XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯТ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Всички започват първа смяна с изключение на:

– II а,б,в,г,д клас

– III б клас