ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Заповед РД – 07/750

Заповед РД – 07/750

  • Да бъдат изпълнени предписанията на РЗИ за преустановяване на учебно-възпитателния процес в ОУ „Петко Р. Славейков“ – Варна за учениците от 6. и 7. клас, в периода  от 15.03.2021г. до 26.03.2021г. включително.
  • За учениците от 5.клас остава в сила Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването за неприсъствени учебни часове до 17.03.2021г.

От 18.03.2021г. до 26.03.2021г. учениците от 5.клас се обучават в присъствени учебни часове.

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК